torsdag 31 mars 2011

Sverige blir till ett åtlöje

Regering och opposition är överens om att det svenska flygvapnet skall ingripa i konflikten i Libyen. På NATO:s begäran skickar vi 8 Gripen, ett Herkules samt ett spaningsplan. Formellt beslut tas förmodligen i riksdagen under morgondagen

 I botten för detta beslut ligger en FN-resolution som anger att en  flygplansfri zon skall upprättas över en stor del av Libyen och mindre delar av Medelhavet. Vidare skall man säkerställa att civila människor inte skall behöva utsättas för lidande förorsakat av militärt våld från Kadaffis regim. I säkerhetsrådet fanns majoritet för detta beslut eftersom Ryssland och Kina la ned sina röster och således inte utnyttjade sin vetorätt. Under det att debatten pågick i FN var regeringstrupper på väg in i Benghazi som är Libyens näst största stad och som hålls av rebellerna. I sista minuten angrep franska plan den pansarkolonn som hade till uppgift att ta Benghazi, vilket om det hade lyckats med stor sannolikhet hade medfört ett mycket stort lidande för civilbefolkningen och kanske hade hela upproret mot Kadaffi stannat av. Fransmännen agerade alltså med förvånansvärd kraft och snabbhet samt helt och hållet enligt FN:s beslut. Därefter öser amerikaner och engelsmän in kryssningsmissiler över landet och slår ut viktiga militära anläggningar.

I Sverige applåderar socialdemokrater såväl som alliansen FN:s resolution och de konsekvenser som den får i Libyen. Så småningom blir det klart vem som skall bestämma över koalitionens operationer i Libyen. Det blir naturligtvis NATO eftersom USA har börjat tröttna på att kriga mot oförståliga och mer eller mindre bisarra arabiska regimer. Så nu är det fritt fram för Sverige att ställa sina tjänster till förfogande. Vi är beredda att skicka försvarets stolthet JAS Gripen till Afrika. Vi påminns om de fantastiska insatser  J29 Tunnan gjorde i Kongo i början på 60-talet.

Men sossarna ställer ett villkor för att ge sitt stöd till ett svenskt engagemang i Libyen. Vi får absolut inte skjuta utan vi skall endast spana. Den nye ledaren Juholt menar att svenska plan inte skall behöva riskera att skjuta på drogade barn som är utsatta som mänskliga sköldar mot NATO:s flygplan. Vidare säger man att det är omöjligt att garantera att elden från krigsplan inte träffar civila mål och att helt oskyldiga människor kan komma att dödas av misstag.

Man blir beklämd! I alla krig har oskyldiga människor utsatts för lidande och dött på grund av att man blivit beskjuten av det egna landets militära enheter. Missiler från flygplan och granater från artilleri hamnar fel någon gång och hur bra tekniken än utvecklas kommer detta förmodligen aldrig att kunna undvikas. Men Sverige skall inte behöva riskera att bli skyldig till något sådant. Vi sympatiserar starkt med andra länders aggressiva attacker. Låt de andra länderna som till exempel våra grannar Norge och Danmark riskera att skjuta fel. Våra JAS-plan skall aldrig behöva riskera att förnedras av kritik för att någon raket hamnat fel. Det känns betydligt bättre om vi kan kritisera våra NATO-bröder för sådana fadäser. Vårt flyg skall spana och rapportera om andra länders tillkortakommande. Om det fanns ett starkare ord än hyckleri för detta agerande så skulle jag vilja använda det nu.

Hur skall en JAS-pilot agera om han under ett spaningsuppdrag upptäcker att civila människor beskjuts av Kadaffis artilleri? Skall han då till sina danska kollegor skicka ett meddelande om att det verkar som om ni borde komma hit för det behövs nog lite skjutande? Om vår pilot mot förmodan råkar ut för luftvärnseld skall han då försöka fly även om det är större chans för överlevnad om han besvarar elden?

Om inte Kadaffis våld  hade möts med våld så hade inget kunnat stoppat honom. Ett strikt upprätthållande av en flygfri zon och inget annat hade inte lett till någonting. Med de restriktioner som de svenska flyget har fått på grund av sossarnas inställning och alliansens undfallenhet så gör vi oss till ett åtlöje på den internationella scenen. Under rådande omständigheter hade det varit bäst om flygplanen hade stannat hemma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar