söndag 6 februari 2011

Biografi om Palme

Såvitt jag förstår så överraskades ingen av Lena Nymans död. Hon hade varit sjuk under lång tid. Jag tror knappast någon ifrågasätter hennes storhet som skådespelare och artist. Kanske minns de flesta henne för alla hennes lysande framträdanden i Hasseåtages revyer. Själv associerar jag hennes namn direkt med Vilgot Sjöman, Nyfikenfilmerna och Olof Palme! En kamrat gjorde mig uppmärksam på detta klipp. Man skall inte förledas att tro att det är ett klipp från en dokumentärfilm om "Jag är nyfiken gul". Det är ett klipp direkt från den färdiga filmen och samtidigt är det ett nästan idylliskt tidsdokument från mitten av 60-talet.

För några månader sedan utkom en biografi över Olof Palme. Sådana har de skrivits många genom åren. Men den som jag fick i julklapp är något alldeles enastående och kommer att bli standardverket över Olof Palme. Den heter "Underbara dagar framför oss" och är skriven av Henrik Berggren. Jag sträckläste mer eller mindre boken. Det vanliga är att en biografi är en rak berättelse om en människa och hennes/hans gärning. Det blir oftast ganska tråkigt och har man inte ett mycket starkt intresse av personen ifråga så är man nöjd när boken är färdigläst så att man kan lägga den ifrån sig för att aldrig återkomma till den. Den här boken är helt annorlunda. Bergren nöjer sig inte med att göra ett referat av Olof Palmes liv utan han ger oss också en gedigen bakgrundsbild av Sveriges historia under 1900-talet med utblickar över den internationella scen som skulle bli Palmes. Anledningen till att denna bok blir så bra är att Bergren inte bara är en skicklig skribent utan han är också en lärd historiker. I tidigare böcker om Olof Palme så har författarnas åsikter om Palme som politiker och människa mer eller mindre kraftigt lyst igenom i klartext eller mellan raderna. Berggrens bok är helt fri från icke underbyggda spekulationer och insinuationer.

Så oberoende vad man tycker om Palme som politiker eller person så har man behållning av boken. Den ger en bild av en ovanlig, intelligent och ofta motsägelsefull människa och en handlingskraftig fullblodspolitiker samt den tid han verkade i. Låt inte bokens format avskräcka. Det är en tegelsten på 700 sidor.

När man lägger ifrån sig boken kan man inte låta bli att med viss sorg i sinnet tänka på dagens politiker från vars läppar det aldrig yppas en ideologisk tanke eller en visionär formulering om framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar