måndag 27 februari 2012

100 Innovationer

En av de allra första kamerorna.
Lådkamera från 1842.

För drygt ett år sedan besökte jag Tekniska museet för att i första hand titta på den rymdutställning som då precis hade öppnats. Om detta besök skrev jag ett inlägg i vilket jag också passade på att framföra några beska kommentarer om museets verksamhet. Om detta kan man läsa här. Idag var jag på återbesök. Om något förbättrats kan jag inte bedöma och jag var inte där för att kontrollera om så var fallet. Mitt besök var föranlett av den stora satsning som museet gör i och med utställningen om ”100 innovationer”. Det lär vara den största utställning som museet någonsin producerat. Enligt programmet visas de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna. Detta måste uppenbarligen vara sant eftersom det är det svenska folket som röstat fram vilka 100 innovationer som är viktigast. Undersökningen anses vara statistiskt säkerställd och för att bestyrka detta framhålls det att både vuxna personer och elever i årskurs 6 har blivit tillfrågade. Så det kan inte råda någon tvekan om att museet verkligen ställer ut de hundra viktigaste innovationerna som världen skådat. Eller? För säkerhets skull kan man fortfarande korrigera svenska folkets bedömning genom att lägga sin röst i utställningslokalen eller på webben. Nåväl, det kanske inte är så viktigt vad som är statistiskt säkerställt eller om man verkligen lyckas fånga upp vilken rangordning som gäller mellan olika innovationer.
Är detta en innovation?

Sedan kan man naturligtvis också bråka om vad som är en innovation. Kanske är det ett något vidare begrepp än en uppfinning. Hur förhåller sig innovation till upptäckt? I museets innovationslista finns begreppet ”elektricitet”. För mig är detta en upptäckt som har varit grunden för en massa uppfinningar. Även dessa frågeställningar är av ringa betydelse för att ta till sig utställningen. Samtliga av svenska folket utvalda och av museet utställda innovationer visas här.

Jag tycker att utställningen i stort sett är sevärd. Flera innovationer (t.ex. kärnkraft) är väldigt styvmoderligt behandlade medan några kanske har fått förhållandevis onödigt stort utrymme. Jag hade gärna sett att man skurit ner antalet innovationer till 50 och istället ökat djupet. Utställningen verkar i första hand vända sig till den naturvetenskapligt/tekniskt intresserade föräldern som kan få sina kunskaper uppfräschade samtidigt som hon/han kan ge sina barn en ordentlig genomgång av hundratals år av teknisk utveckling och naturvetenskapliga framsteg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar