lördag 25 februari 2012

Mätningar och beräkningar

För en tid sedan kom det ånyo en sensationell rapport från CERN. I organisationens gigantiska partikelaccelerator hade man mätt upp hastigheter som överskred ljusets hastighet. Enligt Einstein är detta helt omöjligt. Men på CERN var man tämligen tvärsäkra på att s.k. neutriner, partiklar utan laddning och med en massa som är tiotals miljondelar av elektronens massa, hade rört sig med en hastighet marginellt högre än ljushastigheten. Detta hade man faktiskt lyckas registrera med en apparatur som kanske är den mest avancerade i världen. Men det fanns någon som tvivlade. Jag vill gärna tro att det var den personen som var ansvarig för att utföra mätningarna som genom att vara skeptisk hittade fel i mätutrustningen. Detta skulle i så fall stödja det urgamla men inte helt felaktiga påståendet som lyder: ” Alla tror på mätningar förutom den person som utfört dem och ingen tror på teoretiska beräkningar förutom den som utfört dem”.

Vad var felet i mätningarna? Jo, det var ett av de mest klassiska av alla förekommande fel i samband med mätningar. Ett glapp i en kabel! Einstein ler nog i sin himmel. Men CERN ger sig inte, så nya försök skall göras redan i maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar