fredag 18 november 2011

Spaning om stölder av immateriella tillgångar

Spanarnas eminente programledare

Sedan många år tillbaka har det i SR sänts ett program som heter Spanarna. Programidén är att en samling av tre mer eller mindre spirituella deltagare alltid ledda av samme programledare (som definitivt är spirituell, intelligent och snabbtänkt) skall försöka se framtiden an. Detta skall låta sig göras genom att varje deltagare ger ett antal exempel på iakttagelser av nutiden, vilka på något sätt tillsammans pekar ut en tydlig riktning på hur framtiden kommer att gestalta sig. Det påminner lite om det som i matematiken kallas extrapolering. Jag lyssnar ofta på programmet och finner det ibland ganska underhållande och ibland enbart tramsigt, allt starkt beroende på vilka som ingår i panelen.

Om jag mot alla odds fick en inbjudan att deltaga i radioprogrammet så skulle min spaning handla om stöld av identitet, historia och diverse tankegods. Alltså rör det sig om brott som inte omfattas av strafflagen men som onekligen ändå är eller borde vara starkt klandervärda. Ni kan säkert redan nu ana att det enligt min mening är moderata samlingspartiet som är tjuven i min spaning.

När Reinfeldt blev partiordförande och Schlingmann partisekretare inleddes omgående stölden av socialdemokraternas identitet. Moderaterna var det nya arbetarpartiet och i partiets retorik framhölls ofta det allmänna på bekostnad av det individuella. När makten väl hamnade hos moderaterna så fortsatte man denna linje och finansminister Borg brännmärkte gärna då och då närings-och bankväsen för sina extravaganta bonusar och pensionsvillkor för ledande personer. Man pratade om en arbetslinje som lät som sossarnas gamla slagord om ”arbete till alla” men som i verkligen var något helt annat. Nu kallar man sig för samhällsbärande trots att man inte varit vid makten speciellt länge och utan att reflektera över att man faktiskt ingår i en koalitionsregering. I propagandan har alltså moderaterna bytt skepnad och kastat av sig högerspöket och anammat mycket av det som för tio år sedan var kännetecknande för sossarna. Att moderaternas politik inte har så mycket gemensamt med retoriken upptäcker man ganska snart om man i detalj studerar regeringens låtanden och göranden.

Moderaternas (och Regeringens)
propagandaminister
Men ett parti som kallar sig statsbärande måste också ha en tjusig historia. Då går det inte att hänvisa till vad Arvid Lindman och de partier som var föregångare till dagens moderater bidrog med när allmän och lika rösträtt genomfördes i Sverige. Alltså måste historien skrivas om. Det var ju i själva verket högern som starkast verkade för allmän och lika rösträtt i Sverige. Liberalerna och socialdemokraterna motarbetade inte processen men var definitivt inte aktiva. Möjligen var detta att gå för långt. Den djupt okunniga partisekretaren försökte först stå fast vid den uppdiktade rollen som högern spelade när Sverige demokratiserades. Men man fick till slut ge upp denna åsikt även om detta, enligt en partistyrelsemedlem, måste stadfästas på nästa partistämma. Märkligt! Skall bli intressant att se om detta verkligen verkställs. Tills vidare gäller att moderaterna har försökt stjäla sossarnas historia.

För det tredje. Kristdemokraterna har idag ledningen för socialdepartementet. Där har man tydligen med ärliga uppsåt men säkert också för att hitta en profilfråga, som man är i ett desperat behov av, tagit fram ett material som belyser vad man i framtiden vill göra med äldrevården. Så plötsligt är det några moderater som skriver på DN debatt om äldrevården och de använder exakt samma formuleringar som finns i Kd:s ännu inte publicerade handlingsplan. Kd protesterar men vad hjälper det. Moderaterna är stora och sturska och då kan man till och med stjäla från sina koalitionsbröder utan att det får några speciella konsekvenser. Statsministern kommenterade det hela som något positivt genom att säga att det är mycket bra att regeringen verkar vara enig i frågan.

Om man nu skall följa upplägget i radions program så skall jag dra slutsatser med utgångspunkt från mina tre exempel. Detta är inte lätt men man kan väl konstatera att moderaterna har tagit till sig (stulit) åsikter, värderingar och historia i syfte att inför väljarna framstå som något som man i verkligheten inte är. Detta har skett på bekostnad av framför allt sossarna, vilka endast har bjudit på mycket svagt motstånd mot moderaternas inklampande på klassiska socialdemokratiska områden.

Moderaternas tillvägagångssätt har varit mycket framgångsrikt och jag tror att vi tyvärr kommer att få se mer av den taktik som moderaterna har tillämpat. Yta kommer att vara viktigare än djup och vision. Partierna kommer inte att blunda för några metoder för att ta makten alternativt behålla den. Stöld av konkreta idéer och t.o.m. hela identiteter samt historieförfalskning i syfte att smutskasta motståndarna kommer att bli allt vanligare i framtiden. Moderaterna har visat att detta åtminstone en bit in på 2010-talet är ett framgångsrecept.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar