fredag 11 november 2011

Peredvizjniki

Några av medlemmarna i Perdvizjniki
1870 bildades den ryska kostnärsgruppen Peredvizjniki i stark opposition mot de rådande konstnormer som hyllades av tsarens konstakademi. Tiden var präglad av sociala oroligheter, statlig censur och kraftiga repressalier mot de som vågade opponera sig mot tsarväldet. Gruppen tog starkt avstånd från de nästan antika konstnärliga ideal som var rådande. Kostnärerna hämtade motiv från den förtryckta bondebefolkningen såväl från den verklighet som mötte den tidens dissidenter. Men gruppen hittade också motiv i den ryska naturen och man målade också fantastiska porträtt, inte minst på sina kolleger inom litteratur och vetenskap. Man var heller inte främmande för att måla tavlor som anspelade på Rysslands historia.

Gruppen ordnade vandringsutsällningar och fick på så sätt ut konsten från Moskva och S:t Petersburg och till  landsortsbefolkningen. Om man översätter Peredvizjniki till svenska så blir det följaktligen "Sällskapet för vandringsutställningar".

Den kanske enda riktigt kända
 tavlan från 1800-talet i Ryssland
Varför mitt nymornade intresse för ryska konstnärer? Jo, för det första vet jag en hel del om de ryska författarna och tonsättarna som verkade under andra halvan av 1800-talet. Men jag vet (visste?) knappast något om Rysslands bildkonstnärer under samma tid. För det andra så råkade jag vara i närheten av nationalmuseum idag och jag visste att det där hade pågått en utställning om Peredvizjniki sedan några månader. Så det fanns ingen anledning att inte stiga in på museet och ta sig an utställningen. Och vilken fantastisk utställning jag kom till! Det måleri som visas på nationalmuseum har i Ryssland varit väldigt populärt allsedan dess tillkomst men är oförklarligt nästan okänt  i Västeuropa. Utställningen omfattar ett hundratal verk och är den ojämförligt största presentationen av konstverk från denna epok utanför Ryssland. Tavlorna är utlånade från flera av Rysslands mest ansedda museer. Utställningen pågår till mitten av januari 2012. Gå och se den! Jag kan garantera att ni inte blir besvikna. Tavlorna är väl i klass med det allra bästa som producerades i övriga Europa under samma tid.

Jag spenderade en ganska lång tid på utställningen och när jag kom ut i friska luften kände jag mig upprymd och tyckte att jag kunde unna mig en bättre lunch. Så jag hamnade på restaurang Gondolen (Eriks) där de ofta har mycket vällagad husmanskost. Kålpuddingen som serverades gjorde mig verkligen inte besviken.

Den som är först att i nedanstående bildspel kunna identifiera en känd rysk kulturpersonlighet som förekommer på två bilder erhåller ett blygsamt pris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar