söndag 16 oktober 2011

Du skall göra som jag säger, inte som jag gör

I en utmärkt krönika i dagens DN gör Peter Wolodarski mig uppmärksammad på en passus i sossarnas skuggbudget (daterad 5 oktober 2011) som med den senaste veckans händelser som fond nästan gör ett surrealistiskt intryck. Under rubriken "Kraftfulla åtgärder för att motverka skatte-och bidragsfusk" kan man inledningsvis läsa följande:

"Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska principer om att man ska göra rätt för sig. Vi vill etablera ett samhällskontrakt som förutsätter att den enskilde kan vara trygg i att det offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel används på det absolut mest effektiva sättet. Men genom samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning."  

Begrunda gärna den av mig rödmarkerade texten.

Skuggbudgeten är en partimotion vilket innebär att hela riksdagsgruppen står bakom den. Att sedan budgeten innehåller flera förslag som direkt strider mot kongressbeslut är en annan sak. Hela texten kan man efter lite letande hitta på sossarnas hemsida . Citatet ovan finns på sidan 117 i dokumentet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar