fredag 6 april 2012

Stöd de fängslade svenska journalisterna

I dagarna utkommer en tidning med reportage gjorda av de i Etiopien orättfärdigt fängslade svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye. Alla företag som varit inblandade i färdigställandet av tidningen har jobbat utan ersättning. Detta gäller också såväl pappersleverantörer som distributionsföretag. Tidningen kan köpas i Pressbyrån eller i någon 7eleven butik. Affärerna tar inte ut någon försäljningsprovision. Priset för tidningen är 100 kronor, vilka liksom alla annonsintäkter helt oavkortat går till stödföreningen för Johan och Martin. Köper man tidningen så visar man sitt stöd inte bara för Johan och Martin utan också för tanken om en global yttrandefrihet. Det bör också framhållas att tidningens reportage är mycket välgjorda, intressanta och tankeväckande.

Vill man inte köpa tidningen så kan man lämna ett bidrag direkt till stödföreningen, om vilken man kan läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar