fredag 1 juli 2011

I medieskugga

Så är man då hemkommen från Nowhereland d.v.s skogsmarkerna väster om Ströms Vattudal i norra Jämtland. Över en vecka utan tidningar, TV och Internet. Mobiltelefonin fungerar mycket nyckfullt. Oftast måste man upp på en höjd för att få såpass bra täckning att man hjälpligt kan framföra ett meddelande. Har man inte Telia som operatör så kvittar det hur högt man klättrar. 3G är en utopi och snacket om 100 Mbit/s till hela Sveriges befolkning är ett hån mot de som lever däruppe.

Men är det då inte skönt och avstressande att slippa mediebruset? Nja, några dagar kan det vara så men sedan blir abstinensen för mig märkbar och efterhand starkt ökande. Sedan kan man naturligtvis fråga sig vad man missar om man under några veckor stänger ute alla budskap som media trumpetar ut. Den största händelsen som man gått miste om tycks vara att en av våra prinsar pussat en f.d. utvikningsflicka på en båt i Medelhavet under belåtet överinseende av kung och drottning.

En annan stor nyhet som väckt allas avsky är ett utspel av Svenskt Näringsliv (SN). Denna organisation (eller är det endast en SN-anställd?) har gjort den häpnadsväckande upptäckten att civilingenjörer har lättare att få jobb än filosofer och litteraturvetare och därav lagt fram ett förslag som innebär att de som väljer att studera filosofi skall bestraffas genom att inte få tillgång till studiemedel i samma omfattning som de presumtiva ingenjörerna. Korkat, starkt kunskapsfientligt och okunnigt! Man tror inte att det är sant och om inte SN kraftigt tar avstånd från detta utspel så kommer jag att fortsättningsvis betrakta SN som en clownorganisation vars tyckanden och tänkanden inte kan tas på allvar.

Är filosofen Heidegger
viktigare än....
... naturvetenskapsmannen Newton?
I svallvågorna från SN:s utspel så läser jag att olika debattörer på ledar-och-kultursidor reflexmässigt propagerar för hur värdefullt det är om de tekniska högskolornas kursutbud kompletteras med kurser i humaniora. Jag har inget emot att det skall finnas ett begränsat utbud av dessa kurser på högskolorna. De som ställer detta som krav verkar dock inte ha någon som helst uppfattning vad som krävs att genomgå en civilingenjörsutbildning. Skall nya kurser i humaniora ersätta de mest avancerade kurserna i matematik eller skall praktiskt filosofi läggs in istället för teoretiskt fysik? Men detta kan väl vara petitesser. Vad som är långt viktigare och mer samhällsnyttigt är att se till att bristen på naturvetenskapliga insikter hos våra humanister åtgärdas genom att obligatoriska grundkurser i naturvetenskap och logiskt tänkande införs på de humanistiska utbildningarna. Jag är tekniker till professionen men med ett mycket starkt intresse för humaniora. Jag har alltid umgåtts med människor från båda lägren och jag har för länge sedan konstaterat ett betydligt större intresse för konst, litteratur, filosofi, historia hos ingenjörerna än humanisternas intresse för naturvetenskap och teknik. Att åtgärda detta missförhållande är betydligt mer angeläget än att pracka på fysikstudenter eller teknologer några kurser i filosofi eller litteraturkunskap.

Men hur var det med björnen i Jämtland? Tyvärr fick jag ingen kontakt med björn den här gången trots att det var svårt att ta sig fram i skogen utan att trampa i björnskit. Så några nya björnhistorier kan jag inte förmedla men jag lovar att återkomma med några maffiga historier av äldre datum. Jag såg ett flertal älgar. Ensamma kor. Kalvarna har enligt de lokala jägarna blivit uppätna av björnen. Andelen kor utan kalvar har ökat lavinartat i takt med björnens expansion. Fortfarande allt enligt jägarna. Men jag återkommer om detta!    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar