lördag 4 juni 2011

Retro-Håkan

Militärt snille 1
Om våra insatser i Libyen har jag skrivit några gånger. Tyvärr måste jag ta upp frågan igen eftersom jag blir så irriterad på Retro-Håkan som fortsätter att måla in sig i ett hörn från vilket han halsstarrigt försöker argumentera för sin egen linje i Libyenfrågan. Han blir mer och mer isolerad i sitt eget parti. I riksdagen är det en mycket liten minoritet som anser att vi skall strunta i vad NATO har efterfrågat. NATO har bett om fortsatt flygspaning och lufttankningskapacitet. Inget annat! Juholt vill tvärtemot omedelbart ta hem våra flygplan och skicka en flottstyrka istället. Att flottan behöver tre månader för att fullt utrustad infinna sig i Medelhavet verkar inte de sociala demokraternas militärstrategiker Juholt och Ahlin ha förstått. Eftersom NATO:s förfrågan omfattar insatser under de närmaste tre månaderna så innebär Juholts linje att Sverige inte kan bidra på något sätt under den period som NATO vill ha vår hjälp. Däremot ställer vi upp med något fartyg som ingen har efterfrågat och som i bästa fall kan vara på plats när tre månader har gått. Lysande Håkan!

Militärt snille 2
En osedvanligt kraftfull resolution togs i FN angående Libyen. NATO tog på sig uppdraget att se till att målen i resolutionen uppfylldes. Juholt menar uppenbarligen att han är bättre lämpad att lösa  NATO:s operativa uppgifter än NATO:s militära ledare på plats i Medelhavet. Kanske har jag missat något? Pressfotograf på en landsortstidning samt lång och trogen i tjänst inom rörelsen kanske resulterar i unik militär förmåga.  

Utrikespolitik har för det mesta varit en socialdemokratisk paradgren. Detta beror till stor del på att socialdemokraterna alltid tagit utrikespolitiken på största allvar samt att man haft lysande företrädare inom detta område. Nu tycks allt detta vara som bortblåst.

På onsdag skall Sverige ge NATO besked. Eftersom Reinfeldt inte vågar göra någonting inom utrikespolitiken utan att ha 100% stöd från oppositionen så kan man nog befara att svaret blir en konstlad dålig kompromiss.  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar