fredag 6 maj 2011

Indelning i viktklasser

Sveriges engagemang i Libyen har jag tidigare haft synpunkter på. Framför allt för att vi inte fullt ut stod upp på FN:s deklaration. Vi nöjde oss med att skicka JAS Gripen till området med uppdraget att spana och med ett absolut förbud mot att skjuta. Med dessa premisser som drevs fram av socialdemokraterna vore det enligt min mening bäst att stanna hemma. Nu är vi i alla fall där. Och nu har har den nye ordföranden för (S) väldigt tydligt deklarerat att när tre månader har gått så tar vi hem våra flygplan oberoende av situationen i Libyen eller vad FN har för uppfattning. Juholt har alltså för avsikt att ytterligare göra våld på den traditionella svenska (och inte minst socialdemokratiska) utrikespolitiken som går ut på att alltid ställa upp på FN.
Flugviktare?

Men det mest uppseendeväckande var att Juholt i sitt förstamajtal kallade alla som inte stödde denna nya linje för lättviktare. Jag häpnade när jag första gången hörde detta avsnitt i hans tal och jag var tvungen att lyssna fem gånger för att verkligen förvissa mig om att han använt ordet lättviktare. Vad menar karln? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att han menar att alla som har motsatt åsikt i denna fråga är småkryp som man inte behöver ta på allvar. Diktaturfasoner på gång? Många måste känna sig trampade på.

En enastående tungviktare
Juholt som suttit riktigt nära köttgrytan i en knapp månad hävdar alltså att socialdemokraternas och kanske Sveriges mest respekterade person på den utrikespolitiska arenan är en lättviktare. Som ni förstår så syftar jag på Jan Eliasson som starkt har deklarerat att vi skall stanna kvar i Libyen så länge FN önskar. Om vi skall fortsätta att prata om viktklasser och göra jämförelser så framstår Juholt som en flugviktare jämte supertungviktaren Eliasson.  

Nästa beslut i frågan får inte bli någon krystad kompromiss. Då är det bättre att alliansen tar mod till sig och kör över den splittrade socialdemokratin och bestämmer att vi fortsätter som vi börjat. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar