fredag 15 april 2011

En typisk dansk minister?

Sören Pind heter en minister i Danmarks regering. Han tillhör partiet Venstre. Ett parti som inte har någonting att göra med det som vi Sverige menar med politisk vänster. Venstre i Danmark är närmast att likna vid vårt kära gamla folkparti. Sören Pind är bl.a. känd för att motivera dansk bistånd med följande slogan: "Om vi inte kommer till världen så kommer världen till oss". Motivet för danskt bistånd är således enligt Pind att invandrare skall hållas borta från Danmark. Pind är invandringsminister i Danmark och tillhör alltså inte det öppet invandrarfientliga partiet Dansk folkeparti som leds av Pia Kjaersgaard. Men ändå så verkar det helt klart att Dansk folkparti skickliga men lömska strategi har medfört att regeringspartierna styrt om till en stark invandrarfientlig hållning.
Pind är ett tydligt bevis på detta. I avsaknad av argument avfärdar han svensken Thomas Hammarberg som en idiot när den senare anklagar en rad länder, däribland Danmark, för att inte stödja Italien tillräckligt när tiotusentals flyktingar från Nordafrika tar sin tillflykt dit.

Thomas Hammarberg har, kanske lite bakom rubrikerna, genom åren arbetat internationellt med försvar av de mänskliga rättigheterna. Han har haft viktiga poster i Rädda barnen och Amnesty international. Nu är han Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Jag tror till och med att han har varit ordförande för liberala ungdomsförbundet för ofantligt många år sedan, vilket kanske inte skall framhållas som en merit men inte heller hållas mot honom. Men oberoende vilken politiskt uppfattning man har så är det svårt att bortse från att Thomas alltid varit en hedersman och en sann kämpe för mänskliga rättigheter och motståndare till alla former av förtryck. Han är väl så långt borta från idioti som man kan komma. Så den danske ministern och clownen Pinds omdömen faller omedelbart tillbaka på honom själv och den regeringen han representerar.

För övrigt tycker jag att det i Sverige vore lämpligt att på något sätt uppmärksamma Hammarbergs kamp mot det vi kallar eländet i världen. Finns det någon lämplig medalj eller utmärkelse? Om du vill veta mer om Hammarberg så läs här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar