fredag 8 april 2011

Nya sedlar, gamla ansikten

Vad tycker vi om de personer som skall pryda våra nya sedlar? Jo, det är väl på det stora hela en bra mix. Vår store historieberättare och hovkrönikör Herman Lindqvist tycker däremot att det hela är mycket ytligt och populistisk. Märkligt uttalande. Men han vet väl vad han talar om. När jag hör eller ser namnet Herman Lindqvist så tänker jag som säkert många andra direkt på orden ytlig och populistisk. Lindqvist hade nog helst sett att Oskar I, Oskar II och Gustaf V förgyllde utseendet på våra sedlar.

Vad säger genusteoretikerna? Finns det invändningar? Tre gubbar och tre damer. Hade det inte varit rimligt med  sex damer som kompensation för alla män som förekommit på våra sedlar genom åren?

Ingemar Bergman, som givet det svenska svårmodet och ångesten ett ansikte, är ett utomordentligt bra val med högt symbolvärde. För ingenting är väl för svenskarna så ångestladdat som pengar.

La Nilsson uppskattar jag mycket men hon var knappast folklig (ett av kriterierna för de som bestämmer). Jenny Lind finns idag på vår femtiolapp. Alltså två kvinnliga sopraner (jag antar att Jenny var sopran) på raken. När får vi se Jussi på någon sedel. Vår utan jämförelse störste sångare. Han uppfyller med råge alla kriterier som var uppsatta. Dessutom kom han från Stora Tuna. Bara en sån sak.

När det gäller Astrid Lindgren så finns inget att anföra. Hon är den enda person som varit verksam i Sverige som är och kommer att förbli helt oantastlig. Ingen vågar framföra ett uns av något negativt gentemot henne. Men akademin skäms säkert inte för att hon aldrig var aktuell för nobelpris.

Evert Taube är ett självklart val men samtidigt är det modigt att ta med honom eftersom han väl måste betraktas som ett rött skynke för genusteoretikerna. Ett annat sådant skynke är naturligtvis Strindberg. Det hade väl inte varit helt fel att vår alla tiders störste författare hade fått efterträda vår största kvinnliga författare, som med den äran har suttit på vår tjugokronorssedel. Evert är ok på grund av sin stora folklighet. Men  placerar man August på en sedel då är alla gränser klart överskridna. Själv är han nog nöjd med att det är som det är.

Valet av Greta Garbo är perfekt. Hon var en stor skådespelerska och mer berömd än någon annan svensk aktör. Hon drog naturligtvis fördel av sin skönhet. Så det kan möjligtvis användas mot henne av vissa kretsar, ja ni vet vilka.

Dag Hammarskjöld är tveksam. Han var ämbetsman och blev FN:s andre generalsekreterare och hyllades och hyllas fortfaranade i Sverige som något av en frälsare. I omvärlden vet man inte vem Hammarskjöld var. Beträffande folklighet så får man nog leta länge innan man hittar någon mer avlägsen från detta epitet än intelligensaristokraten Hammarskjöld. Han kommer säkert att även i Sverige bli föremål för en omvärdering. Att han skrev nästan pekoralistiska dikter skall vi kanske tala tyst om.

Saknar jag ingen? Jo jag tycker det är tråkigt att det inte finns någon representant för vetenskap och teknik med på de nya sedlarna. Men det är väl symptomatiskt att det är på detta sätt. I det officiella Sverige betraktas ju ingenjörsvetenskap som något nödvändigt ont. Förvisso har Polhem med all rätt suttit på en sedel och även Linné. Men det finns ju modernare typer.

Inte en chans?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar