tisdag 21 augusti 2012

Religiösa fanatiker och kvinnoförtryckare

En halvgalen republikansk amerikansk kongressledamot anser att det är mycket troligt att den kvinnliga kroppen har en "försvarsmekanism" som förhindrar kvinnan att bli gravid i samband med våldtäkt. Alltså finns det ingen anledning att göra de minsta inskränkningar i en lagstiftning mot abort. Man kan bara hoppas på att det amerikanska folket eller åtminstone de amerikanska kvinnorna i tid inför presidentvalet inser att den amerikanska kristna högern väldigt snabbt kan rasera alla framgångar som jämställdhetsarbetet skördat i USA under de senaste decennierna. Inom många områden har man faktiskt legat långt före sina europeiska vapenbröder.

Om den kristna ultrahögern kommer till makten eller ökar sitt inflytande så kommer sannolikt mycket av de ringa sociala skyddsnäten att monteras ned samtidigt som landet fjärmar sig från traditionella västerländska värderingar. Detta borde både män och kvinnor i USA oroa sig för. Jag kände faktiskt lite sympati med en gammal republikan som framträdde i TV och som med ledsen stämma förkunnade att han inte längre kan rösta på det parti som han varit trogen i alla år. I det republikanska partiet fanns det enligt honom numera inget utrymme för en klassisk konservatism med sociala förtecken. (Många svenska moderater torde nog också ha svårt att känna igen sitt gamla parti) Vi får väl hoppas att fler republikaner börjar tänka om. Obama är trots allt ett bättre val än vilken republikan som helst.

I Iran har man beslutat att utestänga kvinnor från en mängd utbildningsvägar på universiteten. Således kan inga kvinnor läsa kvalificerade kurser inom sådana områden som kärnfysik, datorvetenskap, ingenjörsvetenskap och affärsledning. Anledningen till detta är att kvinnorna har visat sig vara betydligt bättre studenter än sina manliga kollegor. Ledningen i Iran kan inte acceptera detta eftersom det går stick i stäv mot deras religiösa uppfattning och därför kan det inte inträffa. Av Gud har folkets ledare fått instruktioner att korrigera verkligheten. Beträffande Iran så kan man bara hysa en mycket svag förhoppning om att utestängningen av kvinnliga studenter på något sätt bidrar till grävandet av den iranska regimens grav.

Iranska fanatiker och amerikanska extremister har i alla fall något gemensamt. Men det djupa kvinnoföraktet som båda parter uppvisar är väl knappast tillräckligt för att dämpa den infekterade stämning som råder mellan länderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar