torsdag 8 mars 2012

Svarte Petter

Så bevittnar vi återigen ett avancerat parti av det för många år sedan bland de mindre barnen så populära kortspelet. Ni vet spelet där det gällde att inte sitta med ett visst kort på hand när alla andra har gjort sig av med sina kort. Jag tänker självfallet på Svarte Petter. Det parti vi nu får ta del av utkämpas i offentlighetens ljus mellan ledande politiker och diverse myndighetsfolk. Svarte Petter i det här fallet är ersatt av ett ruskigt kort som pekar ut vem som är ansvarig för att Sverige är engagerat i planeringen av byggandet av vapenfabriker i Saudiarabien. Huva! Till skillnad från de flesta spel så finns i Svarte Petter ingen vinnare utan endast en förlorare.

Deltagarna i spelet är bl.a. FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) som är en myndighet som härstammar från Försvarets forskningsanstalt (FOA). FOI är säkert bemannad med personer med samma höga kompetens som man en gång i tiden förfogade över i FOA. Det verkar också som om man försöker hålla näsvisa journalister så kort som möjligt och man drar sig inte för att med arrogant tonfall ljuga tredje statmakten rakt i ansiktet. Vi påminns om hur FOA hanterade frågor kring atombombforskning. Så finns det en annan myndighet med det lätt löjeväckande namnet Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Cheferna för FOI och ISP försökte först med lögner snäsa av SR:s duktiga reportrar. Nästa gång man tvingades att tala och när nya fakta presenterades fick man ändra sina historier så att man åtminstone tillfälligtvis blev av med Svarte Petter.

Så har vi alla dessa politiker. Utrikesministern inledde med att deklarera att Socialdemokraterna skrev ett avtal med Saudi 2005. Förvisso så hade den dåvarande oppositionen inget att erinra mot detta. Nu har den nuvarande regeringen inget annat val än att fullfölja avtalet. Om inte så tappar Sverige ansenliga exportinkomster och man (Bildt själv?) skämmer ut sig på den internationella arenan. Bildt är noga med att inte meddela att regeringen förnyade avtalet 2010 samt att det ursprungliga avtalet var ett så kallat ”Memorandum of Understanding”, d.v.s. ett slags allmänt hållet ramavtal inom vilket man kanske skulle kunna hitta samarbetsprojekt. Avtalet kan på inget sätt användas för att kräva att Sverige engagerar sig i etablerandet av vapenfabriker i Saudi.

Exportkontrollrådet är tydligen någon slags parlamentarisk nämnd, som har en rådgivande funktion gentemot ISP för hur Sverige skall hantera olika ärenden som är förknippade med export av krigsmateriel. Samtliga riksdagspartier är representerade i rådet. Ingen i rådet förnekar att man vid minst ett men förmodligen vid flera tillfällen har blivit informerade om planerna för ett svensk engagemang i vapenframställning i Saudi. Men tystnadsplikten är sträng i rådet. Därför har man inte kunnat slå larm eller diskutera frågan med utomstående.Vad är nyttan med Exportkontrollrådet? Är man enbart myndigheternas gisslan? Emellertid så bör man kunna undvika Svarte Petter.

Sedan gjorde vår skolminister ett utspel. Ni vet han som inte vet vad aritmetik är för något. Lika lite kunskap hade han om vapenframställning i Saudi. Han hade aldrig hört något om detta och hade han gjort det så hade han genast fördömt sådan verksamhet på det bestämdaste. Så eftersom han inte minns att han fördömt verksamheten så kan han inte ha hört talas om den. En clown som förmodligen slipper Svarte Petter.  

Sossarnas nye ledare bör klara sig från Svarte Petter. Han framhöll olämpligheten i att bistå med uppförandet av vapenfabriker i Saudi och var också lätt kritisk till det ursprungliga avtalet som tecknades av hans partikamrater. Men hans möjligheter att bedriva kritik av regeringens göranden är klart begränsad eftersom även sossarna har ett visst ansvar i den här härvan.

Försvarsminister Tolgfors är en pratkvarn som orerade om att Sverige aldrig kommer att sätta igång någon byggnation av vapenfabriker i Saudi. Att Sverige skulle syssla med något sådant var, är och kommer att vara uteslutet. Nu tyckte nog Tolgfors att han hade varit ovanligt smart. Ett kraftfullt uttalande och inte hade han behövt ljuga. Det hade ju aldrig varit frågan om att FOI skulle stå för det praktiska byggandet av hus och anläggningar. Sådant klarade väl saudierna av själva. Nej, FOI skulle stå för övergripande planering, utbildning, rådgivning, lite projektsammanhållning m.m. Men Tolgfors underskattade journalisterna och när han förstod att han var genomskådad så blev han faktiskt svarslös och han kunde bara vädja till media att ställa frågorna till myndigheterna, dock oklart vilka. För tillfället så sitter Svarte Petter hos Tolgfors men om det fanns fler än ett sådant kort så kanske det borde delas ut till någon generaldirektör också. Tolgfors är anmäld till konstitutionsutskottet. Ordförande för detta utskott är den flegmatiske Peter Eriksson (f.d. språkrör för MP). Han menar att man har så mycket att göra att man kan ta itu med Tolgfors först någon gång nästa år. Då har allt blåst över och Tolgfors går fri på grund av "time out". Men i sådana här affärer kan saker och ting gå fort och kanske går det inte att invänta konstitutionsutskottet.

Hittills har det varit ett ganska underhållande spel även om aktörerna ännu inte hunnit visat upp några riktigt spektakulära konster. Kanske skulle speltempot ha kunnat vara något högre. Men för att vi skall få en tempohöjning så krävs nog att murvlarna på kvällstidningarna engagerar sig lite mer. Nu är det SR som sitter på allt källmaterial och public service måste akta sig så att man inte publicerar något som inte är faktakollat på längden och tvären. Man är ju inte för inte ännu en gång utsedd till Sveriges mest trovärdiga nyhetsmedia.

2 kommentarer:

 1. Det blir en intressant fortsättning med tanke på senaste dagarnas kommentar från Björklund där hans minne verkar klarnat.
  Tolgfors är som du är inne på illa ute. Hans resoluta förnekande i början av veckan utbyttes till ett nervöst agerande där man i bild kunde både se och höra att han blev torr i munnen när försynte Elfsberg i bästa "Sverkeranda" plågade honom med upprepade frågor om ett klargörande av vad han och regeringen egentligen vet.
  Bra att du förlarat vad MOU står för samt det förnyade avtalet från 2010.
  Tyvärr ska vi nog inte tro att kvällspressen klarar av att kommentera en faktaspäckad och komplicerad fråga som denna. De har fullt upp med att följa Melodifestivalen och paret Reinfeldts separation. Möjligen att de hakar på i slutet när det är dags för själva hängningen av Svarte Petter.
  Jag ser fram emot en följetång från din sida.
  // Bengt

  SvaraRadera
 2. Hej Bengt!
  Vi få se hur det utvecklar sig. Kanske rinner allt ut i sanden eftersom det ju är tydligt att socialdemokraterna har valt att ligga väldigt lågt. Sossarna vill nog helst slippa för mycket rotande i byken. Man kan inte svära sig fri från inblandning. Vidare så tycks den oheliga alliansen kring krigsmaterielexport mellan (S) och (M)vara väl så stark som tidigare. Men visst är det förbannat beklagligt att ministrar kan klara sig undan helt uppenbara lögner och försök att lägga ut rökridåer.

  /CH

  SvaraRadera