söndag 18 mars 2012

Riksrevisionen granskar försvarsbesparingar

I dag blev jag av en artikel, skriven av DN:s Peter Wolodarski, uppmärksammad på en rapport från Riksrevisionen som granskar Försvarsdepartementet. Rapporten är en svidande vidräkning med Fförsvarsdepartementets hantering av besparingar i försvarets materielförsörjning. Det var Anders Borg som krävde kostnadssänkningar. Kanske kommer ni ihåg att dessa krav från finansministern ledde till öppen strid mitt under Almedalsveckan 2007 med den dåvarande försvarsministern. Denne ställde rakryggat sin plats till förfogande. Och in på scenen kom Sten Tolgfors. Han ville omgående visa handlingskraft och tillsatte en genomförandegrupp som leddes av hans närmaste man och i gruppen ingick några tjänstemän från regeringskansliet samt för syns skull några alliansbröder. Målet var att spara 2,8 miljarder kronor genom att avbryta så många materielprojekt som möjligt. Gruppen arbetade helt utan något deltagande från Försvarsmakten eller Försvarets materielverk. Uppenbarligen misstros dessa myndigheter. ÖB kontaktas endast då gruppen behöver snabba svar på isolerade frågeställningar. Gruppen har inga formella direktiv och det finns inga sparade protokoll och det slarvas med diarieföringen. Enligt Riksrevisionen så finns inte ens underlaget till regeringens beslut sparat. I samband med intervjuer har det framkommit att underlaget endast bestod av en A4 sida för varje projekt som skulle läggas ned. Ingen kan i efterhand följa den process och de överväganden som låg till grund för att avbryta hela 32 projekt.

Nu konstaterar Riksrevisionen att 15 projekt har återupptagits eftersom regeringens förslag visade sig vara förhastat och helt orealistiskt. Naturligtvis så leder detta till slöseri med resurser av kanske samma storleksordning som man hade för avsikt att spara. Att försvarsförmågan har påverkats är också ofrånkomligt. Oredan på försvarsdepartementet ledde också till att de fordon som våra soldater använder i Afghanistan endast i begränsad omfattning kunde utrustas med ändamålsenliga splitterskydd.
   
Riksrevisionen konstaterar ”att regeringen med sitt sätt att toppstyra försvaret har skapat extra kostnader, oklara ansvarsförhållanden och en otydlig bild av vad besluten innebär”. ”Regeringen har vidare underlåtit att ge riksdagen tillräcklig information om innebörden av besparingarna”.

Tolgfors bör nog vara mycket nöjd med att publiceringen av revisionsrapporten har skett i skymundan av Saudiaffären. Nu läggs väl denna rapport utan åtgärd till handlingarna och Tolgfors kan fortsätta som om ingenting hänt. Uppenbara lögner eller osedvanligt klantigt agerande som minister tycks inte medföra några konsekvenser. För att få bort Tolgfors så krävs något mycket värre som t.ex. en missad inbetalning av TV-avgiften eller ett chokladinköp med tjänstekortet.  

Riksrevisionens rapport finns tillgänglig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar