måndag 26 november 2012

Framtid och lite nutid


Här ser vi källorna till citaten i texten
Med stor förväntan har jag sett fram emot den dag då sossarna skall ge besked om sin politik. Lövfen har väl någon gång gjort något isolerat yttrande som kanske har avslöjat något om kommande utspel. Någon samlad politik har vi inte sett. Men så plötsligt släpper man ut det remarkabla budskapet att strategin nu kan sammanfattas i begreppet Framtidspartiet. Det är alltså inte fråga om att byta partinamn. Det är en ny strategi! Några citat från ledande sossar: ”Det är vi som är framtiden och det är vi som lägger framtidens förslag”, ”Framtidspartiet är det parti som har svar på framtidens lösningar”, ”Framtidspartiet är väldigt bra. Det blir en långsiktighet i politiken som vi ofta saknar”, ”… framtidspartiet stämmer väl överens med den kompass som vi har valt i vårt parti”.  Konsten att formulera plattityder når oanade höjder men hur den framtida sossepolitiken ser ut har vi emellertid fortfarande ringa uppfattning om. Yta verkar som vanligt i dagens politiska debatt vara viktigare än djup och innehåll. Man kan undra hur mycket konsultnissarna har tjänat på att föreslå framtidspartiet som den mest gångbara strategin. Att välja rätt kan inte ha varit så svårt när alternativen enligt uppgift var jobbpartiet, reformpartiet, frihetspartiet och utvecklingspartiet.

Utan att veta så mycket om de stora partiernas inriktning så förstår vi att den kommande valrörelsen kommer att bli en kamp mellan ”De nya Moderaterna-Arbetarpartiet” och ”De nya Socialdemokraterna-Framtidspartiet”. Ser vi fram emot detta? Hur som helst så blir jag mer och mer uppgiven och kanske till och med cynisk gentemot våra politiska partier som marknadsför sig enligt affärsplaner och strategier i likhet med vilket kommersiellt bolag som helst.

Apropå namn på politiska partier så har jag aldrig förstått hur man kan kalla sig något så absurt som Moderata samlingspartiet? Å andra sidan så kanske detta bara är min uppfattning för jag har nog aldrig noterat att någon annan tyckt som jag. Till och med präktiga gamla högermän anammade det nya namnet direkt när man av förståliga skäl måste överge den mer hederliga beteckningen Högerpartiet någon gång under den galna 68-epoken.

Jag googlade på Framtidspartiet och fann att denna beteckning knappast är något nytt inom politiken. I vissa kommunalval har t.ex. ”Framtidspartiet Sverige” ställt upp. Enligt en talesman för detta parti så håller man till stora delar med Sverigedemokraterna. ”Vi ligger åt det hållet men inte fullt ut. De är lite tuffare i sin jargong”. Man kan undra om detta citat fälldes före eller efter det att Expressen publicerade de famösa filmsnuttar som visar hur SD:s ledning härjar på Kungsgatan. Talesmannen är i alla fall klarsynt då han påpekar att det inte kan vara bra för socialdemokraterna om de sammanblandas med oss. Fast det kan ju också vara ett tecken på hybris.

För övrigt tycker jag att

-  förslaget om rutavdrag för läxhjälp är djupt orättvist. Det löser inte heller problemet med att alltför många elever inte får fullständiga betyg från grundskolan. De föräldrar som har råd att anlita läxhjälp har säkert också råd att göra förändringar i sitt livspussel och hitta tid för att själva hjälpa sina telningar med läxorna. Om det anses nödvändigt med läxhjälp se då till att det erbjuds till alla och arrangera den i skolans regi och under ledning av skolans lärare.

     
-     vissa kommuner skall upphöra med sin propaganda mot dubbdäck och strunta i att införa dubbdäcksförbud på gatorna. Dubbdäck räddar liv, vilket är bevisat så långt det går medan det endast är hypoteser att dubbarna river upp så mycket partiklar att folkhälsan påverkas. Här kan man läsa ett bra debattinlägg i frågan.  

-  det är bedrövligt att man i EU måste diskutera förslag på att långtidsbudgeten skall utökas till förmån för stöd till bl.a. jordbruk medan anslagen till forskning och utbyggnad av infrastrukturen skall minskas. Vad blev de av de stolta planerna på ett Europa som en jämlike till de övriga stora ekonomierna?

-  det inte alls känns bra att Norge inleder skidsäsongen med att sopa rent i årets första världscupstävling. Detta sker dessutom på svensk mark. De svenska kommentatorerna verkade av någon anledning uppspelta över några svenska andraplaceringar. Skall vi för alltid tvingas inse att vi inte räcker till mot Norge och därmed sluta med att hänga framför TV:n under skidtävlingarna med åtminstone en liten förhoppning om en svensk framgång?

 -  det var bra att man inte urholkade Augustprisets värde genom att tilldela den nominerade Zlatanboken ett pris.

 -  det är skandal att den lilla spillra som återstår av vårt försvar inte kan utnyttja sina knappa  resurser fullt ut. Så kan till exempel endast 1/3 av marinens fartyg vara i tjänst samtidigt. Liknande problem finns inom flygvapnet. Om detta läser jag i ett referat av en starkt kritisk rapport från Riksrevisionsverket. Problemen uppstår i huvudsak på grund av att försvarsmakten inte förmår rekrytera personal och då främst till nyckelbefattningar.
     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar